Klimatski faktori

Klimatski faktori su modifikatori klime - pojačavaju ili slabe veličinu ili intenzitet klimatskih elemenata.


 1. Zemljina rotacija
 2. Zemljina revolucija
 3. zemljopisna širina
 4. nadmorska visina
 5. raspodjela kopna i mora
 6. udaljenost od mora
 7. morske struje
 8. reljef
 9. jezera
 10. atmosfera
 11. tlo i vegetacija
 12. čovjek