Kljunastonadlaktični mišić

Kljunastonadlaktični mišić (lat. musculus coracobrachialis) je mišić nadlaktice. Mišić inervira lat. nervus musculocutaneus.

Kljunastonadlaktični mišić
lat. musculus coracobrachialis
 Polazište
lopatica (korakoidni nastavak)
 Hvatište
ramena kost (prednja medijalna strana)
 Oživčenjen. musculocutaneus
 Djelovanjenadlaktica:

• antefleksija

• adukcija

Polazište i hvatište uredi

Mišić polazi s lopatice (točnije s korakoidnog nastavka), niti mu idu prema dolje i hvataju se za medijalnu stranu nadlaktične kosti (srednja trećina).

Vidi uredi