Knjižica vozila

Knjižica vozila je javna isprava koju je izdalo nadležno tijelo i kojom se dokazuje vlasništvo određenog vozila, njegove tehničke i druge osobine i karakteristike.

Izgled prednje strane knjižice vozila
Izgled stražnje strane knjižice vozila