Kognitivno-bihevioralna psihoterapija

Kognitivno-bihevioralna psihoterapija jedan je od najpopularnijih psihoterapijskih pristupa. Najveća prednost ovog oblika psihoterapije je njezina znanstvena dokazenost, istraženost i adaptiranost s obzirom na specifične forme psihičkih poremećaja i problema. Kognitivno-bihevioralnim psihoterapeutima mogu postati samo doktori opće medicine i magistri psihologije. Ukoliko se odluče za edukaciju u ovom vidu psihoterapije, specijalizacija traje oko 5 godina.

Kognitivno-bihevioralna psihoterapija posebno je efikasna za anksiozne poremećaje, panične napade, PTSP, depresiju, poremećaje u prilagođavanju i riješavanje svakodnevnih psihičkih poteškoća i problema (npr. odnosu u vezi, problemi na poslu, disfunkcionalnost u obiteljskim odnosima itd.). Bihevioralne intervencije posebno su efikasne za primijenjivanje kod djece sa neruorazvojnim poremećajima kao što su autizam, intelektualna insuficijencija, Syndrom Down, itd.

Kada se odlučite za ovaj oblik terapije, ili ako vam sam stručnjak ponudi kognitivno-bihevioralne intervencije, imate ga pravo upitati što je po struci, i gdje je i kako završio specijalističko usavršavanje iz kognitivno-bihevioralne terapije. Ukoliko osoba nije doktor opće medicine ili psiholog, nije joj dozvoljeno tvrditi da provodi ovakav oblik terapije, niti se je mogla za njega obrazovati.

IzvoriUredi

Vanjske povezniceUredi