Kohorta (statistika)

Kohorta (lat. cohors - skupina, mnoštvo) je svaka skupina pojedinaca sa zajedničkom osobinom.[1]

U demografiji označava skupinu pojedinaca rođenih iste godine ili unutar nekog višegodišnjeg vremenskog razdoblja. Kohortama se nazivaju i dobne skupine unutar dobno-spolnog odnosa stanovništva ili skupine unutar najjednostavnije podjele stanovništva na mlado, zrelo i staro stanovništvo. Osim dobi i spola, u kohorte se pojedince može svrstavati i prema zajedničkim etničkim, vjerskim, društvenim ili bilo kojim drugim obilježjima.

U oglašavanju se kohortama opisuju skupine potrošača s istim ukusima, željama, potrebama ili jednakom platežnom moći.

Izvori uredi

  1. Struna - Hrvatsko strukovno nazivlje Kohorta, grana: antropologija, struna.ihjj.hr, 2011. (pristupljeno 14. studenog 2017.)