Komentar

razdvojba na Wikimediji

Komentar je tekst koji objašnjava, pojašnjava ili tumači tekst, događaj ili osobu. Može biti i osvrt ili primjedba. Komentator je osoba koja komentira, a često se odnosi i na osobe koje komentiraju profesionalno.

U novinarstvu je komentar žanr kojim autori mogu izražavanjem svojeg mišljenja pokušavati utjecati na javno mnijenje.

Mogu se odnostiti ocjenjivanja političke, kulturne, ekonomskom ili općenito društvenom događaje, kretanja, stanja ili pojave.