Koncentriranje


Koncentriranje je separacijska metoda uklanjanja isparljivih komponenti iz tekuće namirnice. Koncentriranjem se odstranjuje voda iz namirnice.

Svrha koncentriranjaUredi

Svrha koncentriranja je produženje roka trajanja pojedine namirnice. Koristi se za sokove od voća i povrća, za produženje roka mlijeka, i soli. Koncentriranjem se uklanja 90% vode, a njime se također postižu sljedeći pozitivni efekti:

  • Stvara se visok osmotski pritisak sredine, tj. omogućava se svaka aktivnost mikroorganizama.
  • U konačnom proizvodu povećava se suha tvar, čime se smanjuje masa i zapremnina proizvoda.
  • Osobine finalnog proizvoda su karakteristične.

Koncentriranje se provodi na različite načine, a najčešće isparavanjem. Pri tome se zadovoljavaju uvjeti koji su namijenjeni prehrambenoj industriji.