Konstans I. (između 320. i 323.veljača 350.), rimski car.

Lik cara Konstansa I. na novcu iskovanom u Sisciji

Punim imenom Flavius Julius Constans, najmlađi je sin Konstantina I. Velikog i njegove druge žene Fauste, a od 337. do 350. bio je rimski car.

Dok je bio u lovu časnik Magnencije proglašava se carem u južnoj Galiji kod Elne, Konstansa I. zarobljava kod Kastela Helene u Pirinejima i tu ga ubija.