Kopnene granice Hrvatske

Kopnene granice Hrvatske ukupno su duge 2028 kilometara.[1]
Hrvatska na kopnu graniči s pet zemalja. Ovo su dužine granice prema svakoj od njih:

Zanimljiv detalj granice u području Žumberka
Bosna i Hercegovina:855,30km
Slovenija:667,8 km
Mađarska:355,5 km
Srbija:317,6 km
Crna Gora:22,6 km

U sve podatke uključene su granice na rijekama.

Izvor: Statističke informacije Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, 2011.

Promjene granica u bivšoj SFRJUredi

Narodna Republika Slovenija dobila je 28. ožujka 1956. od Narodne Republike Hrvatske naselja: Abitanti, Belvedur, Brezovica, Gradin, Koromači-Boškini, Močunigi, Pregara i Sirči.[2] Narodna Republika Hrvatska dobila je 23. ožujka 1953. od Narodne Republike Bosne i Hercegovine naselja: Kestenovac, Bosanski Štrpci (Štrbci na vojnoj karti) i naselje Seoce[U kojoj općini je to selo danas?] iz Bihaćkoga kotara;[3] kao i naselja: Drenovac i Lički Tiškovac iz Bosanskograhovskoga kotara,[3] a 8. prosinca 1956. i mjesto Bušević iz općine Kulen Vakuf, Bihaćkoga kotara.[4]

IzvoriUredi

  1. Jurić, Kristijan (2011). "Geografski i meteorološki podatci". Unutar Ostroški, Ljiljana (pdf). Statističke informacije 2011. Zagreb: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. str. 12. ISSN 1330-335X. http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/StatInfo/pdf/StatInfo2011.pdf 
  2. Odluka o odobrenju promjene granica između Narodne Republike Hrvatske i Narodne Republike Slovenije ("Službeni list FNRJ", br. 15/56., red. br. 142., str. 233.) od 4. travnja 1956., god. XII., potpisnici: predsjednik Savezne narodne skupštine Moša Pijade i predsjednik Saveznoga vijeća Savezne narodne skupštine Vlada Zečević.
      „Ova odluka stupa na snagu odmah.”
  3. 3,0 3,1 Odluka o odobrenju promjene granica između Narodne Republike Hrvatske i Narodne Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list FNRJ", br. 14/53., red. br. 82., str. 145.) od 30. ožujka 1953., god. IX., potpisnici: predsjednik Vijeća naroda Josip Vidmar i predsjednik Saveznoga vijeća Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije Vladimir Simić.
  4. Odluka o odobrenju promjene granica između Narodne Republike Hrvatske i Narodne Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list FNRJ", br. 51/56., red. br. 645., str. 831.)