Europski pravac E73

(Preusmjereno s Koridor 5c)

Europski pravac E73, znan i kao Koridor 5c je dio paneuropskog transportnog koridora 5.

Predložak:Infookvir Cesta/Održavanje/EU-E
Europski pravac 73
Europski pravac E73
Karta
Tijek E 73
Tijek E 73
Osnovni podaci
Od: Budimpešta
Do: Ploče
Ukupna dužina: 703,5 km

Države:

Kod Donjih Andrijevaca
Kod Donjih Andrijevaca
Kod Donjih Andrijevaca

Trasa

uredi
Država km Pravac Grad Čvor s
drugom cestom
Mađarska 0-176   M6 Budimpešta
Boja
  M8
  M60
  62
176-182   57 Boja
Mohač
182-196   56 Mohač
Udvar
Hrvatska 196-237   D7 Duboševica
Osijek
  D212
  D517
237-244   D2 Osijek
244-302   A5 Osijek
Sredanci
Svilaj
  D7
Bosna i Hercegovina 302-312   A1 Svilaj
Odžak
  M14-1
312-464   M17 Bosanski Šamac
Zenica
  M5
  M14-1
464-545   A1 Zenica
Kakanj
Sarajevo
Tarčin
  M18
545-669   M17 Tarčin
Mostar
Međugorje
  M16-2
669-679   A1 Međugorje
Bijača
  M6
Hrvatska 679-688   A10 Nova Sela
Mali Prolog
  D62
688-706   D425 Mali Prolog

Ploče

  D8