Kotangens
Osnovne osobine
Domena (kπ,(k+1)π)
Kodomena (-∞,∞)
Period π
Specifične vrijednosti
Nule (k+1/2)π
Specifične osobine
Prijevoji (k+1/2)π
Varijabla k je cijeli broj.

Kotangens je jedna od trigonometrijskih funkcija. Izvedena je od sinusa i kosinusa. Na trigonometrijskoj kružnici, po svojoj osnovnoj definiciji, kotanges predstavlja omjer kosinusa i sinusa nekog kuta, a to možemo promatrati kao nagib (polu)pravca koji zatvara taj kut s pravcem . Rotacijom koordinatnog sustava ili zamjenom koordinata, uz napomenu da je os kotangesa udaljena za 1 od apscise pa tako vrijednost ove funkcije možemo prikazati i geometrijski, postaje očito da je udaljenost sjecišta tog pravca ili produžetka pravca s osi kotangesa ako je i pravca predočuje koliki je nagib, odnosno kotanges tog kuta. Formula mu je:

SinusKosinusTangensKotangensSekansKosekans
Funkcijasin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Inverznaarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Hiperbolnash(x)ch(x)th(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Inv. hiperbolna Arsh(x) Arch(x) Arth(x) Arcth(x) Arsech(x) Arcosech(x)