Kromatski broj grafa je najmanji prirodan broj sa svojstvom da je -obojiv. Ako je tada je graf -kromatski odnosno -obojiv.[1]:1

Graf se može 3-obojiti na 12 načina

Kod kritičnih grafova vrijedi da su povezani, a da nije tako svaka komponenta povezanosti imala isti kromatski broj kao čitav graf. Vrijedi li da je kritičan graf -kromatski, onda ga nazivamo -kritičnim. Svaki graf kromatskog broja ima kritičan podgraf kromatskog broja -kromatski.[1]:1

Često nije jednostavno točno odrediti kromatski, ali postoje relativno dobre gornje i donje međe te razne druge ograde kromatskog broja.[1]:2 Na točno određivanje kromatskog broja svode se mnogi kombinatorni problemi, među kojima je problem četiri boje, primjeri Hadwigerove slutnje i dr.[1]:3

Vidi uredi

Izvori uredi

  1. a b c d Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci Ana Jurasić: Bojenje grafova (pristupljeno 3. listopada 2020.)


Vanjske poveznice uredi