Krušnica (rijeka)

Ovo je glavno značenje pojma Krušnica (rijeka). Za istopisnice pogledajte Krušnica.

Krušnica je rijeka u zapadnom dijelu BiH, pritoka Une.

Krušnica
Rijeka
Krušnica
Položaj
DržaveBiH
NaseljaBosanska Krupa
Tok rijeke
Izvorkod mjesta Gudavac, 6 km od Bosanske Krupe
UšćeBosanska Krupa
Slijevcrnomorski
Ulijeva se uUnu

Vrelo rijeke Krušnice se nalazi 6 km od Bosanske Krupe, pod okomitom kosom kod Gudavca i Vranjske. Zahvaljujući krškom reljefu ova rijeka se opskrbljuje vodama s područja Bosanskog Petrovca što je očit primjer bifurkacije. Niže vrela (200 m) se nalazi hidrocentrala izgrađena 1905. godine. Sam tok rijetko prelazi dubinu od pet metara dok se u jesenjim i proljetnim podvodnjima Krušnica obavezno izlije iz svoga korita.

Vrelo je impresivan prizor moći vode, a sama rijeka je mirna i čista. Cijeli tok rijeke je pitak, a interesantno je i to da se rijeka Una s dva svoja kraka prvo ulijeva u Krušnicu da bi se zatim rijeke spojile u divljem brzacu. Rijeke tvore kompleks ada (riječnih otoka) koje se nalaze praktično u središtu grada Bosanske Krupe.