Kućna njega, vrsta zdravstvene njege. Obavlja se u pacijentovom vlastitom domu. Spada u primarnu zdravstvenu zaštitu, u osnovno zdravstveno osiguranje. Pod njom se podrazumijeva nastavak zdravstvene njege bolesnika po otpustu iz bolnice, lječilišta i drugih ustanova. Zdravstvena njega u kuću obuhvaća usluge svih postupaka opće i specijalne njege bolesnika, koje je medicinska sestra ovlaštena provoditi samostalno, a po preporuci pacijentovog izabranog liječnika. Podliježe provjeri kvalitete izvršene usluge. Usluge koje su obuhvaćene su:[1]

Izvori uredi

  1. Dom zdravlja Gospić Kućna njega (pristupljeno 7. svibnja 2020.)