Kufuova djeca

Kufu je bio 2. faraon 4. dinastije. Najpoznatiji je po tome što je dao izgraditi Veliku piramidu u Gizi. Imao je barem četiri supruge koje su bile kraljice Egipta i mnogo sinova i kćeri, a svako je njegovo dijete imalo određene naslove i visoke položaje u egipatskom društvu. Kufuove supruge čija su nam imena poznata bile su njegove polusestre Meritites I. i Henutsen.

Djeca Kufua i Meritites I.Uredi

Ime Slika Titula
Kauab krunski princ Egipta
Džedefhor princ Egipta
Heteferes II. kraljica Egipta
Meritites A   princeza Egipta
Meresank II. kraljica Egipta
Baufra   princ Egipta

Djeca Kufua i njegove druge suprugeUredi

Ime Slika Titula
Džedefra   faraon Egipta

Moguće je da Džedefra nije bio jedino dijete Kufua i njegove druge supruge.

Djeca Kufua i HenutsenUredi

Ime Slika Titula
Minkaf A princ Egipta
Kafra   faraon Egipta
Kufukaf A princ Egipta

Ostala Kufuova djecaUredi

Ime Slika Titula
Babaef princ Egipta
Horbaef princ Egipta
Ijnefer B princ Egipta
Nefertiabet   princeza Egipta

Ova su djeca bila rođena od Kufuove druge ili treće supruge.

Moguća Kufuova djecaUredi

Ime Slika Titula
Nefermaat B   princ Egipta
Nefertkau B   princeza Egipta

Majka Nefermaata B je bila princeza Nefertkau A, Kufuova polusestra. Nefertkau B je bila žena Kufukafa A.