Kuit I. od Egipta

Kuit I. je bila kraljica drevnoga Egipta kao supruga jednog faraona. Živjela je u 5. dinastiji. Najvjerojatnije je bila žena Menkauhora Kaiua. Moguće je da mu nije bila jedina supruga.

Dodaj infookvir "monarh".
(Primjeri uporabe predloška)
Pogledajte također "Kuit II."

Pokopana je u mastabi D 14 u Sakari.

Naslovi

uredi
  • "Velika od hetes-žezla"
  • "Ona koja gleda Horusa i Seta"
  • "Kraljeva žena, njegova voljena"
  • "Velika od hvale"
  • "Kraljeva kćer"

Naslov kraljeve kćeri možda upućuje na to da je Kuit bila kćer kralja Njuserre Inija, te da je upravo ženidbom s njom Menkauhor dobio pravo da vlada.

xwit