Kumanaxó (Kumanaso, Cumanaxô, Cumanasho, Kumanasho, Cumanacho), pleme američkih Indijanaca porodice Machacalian, velika porodican Macro-Ge, nastanjeno u šumama istočnobrazilske države Minas Gerais i Bahia, na Suasui Grande.[1] Bili su u ratovima s Botokudima. Istoimeni jezik cumanacho kojim su govorili nestao je, a potomaka možda imaju u nekom od 14 sela Maxakalí Indijanaca.

Maleni rječnik uredi

cumanacho... portugalski... hrvatski

  • patañon... cabeça... glava
  • shuoi... dente... zub
  • añibktän... mão... šaka
  • kuna?an... água.... voda
  • kesham... fogo... vatra
  • apukoi... sol... sunce
  • a?am... terra... zemlja
  • aba?ai... árvore... drvo

Izvori uredi