Kvadar (pravokutni paralelepiped) je uspravni paralelepiped kojemu su baze pravokutnici.

Kvadar kojemu su svi bridovi sukladni nazivamo kocka.

Uspravni kvadar uredi

 
Uspravni kvadar

Sve su prostorne dijagonale uspravnoga kvadra jednake duljine.

Označimo li duljine bridova uspravnoga kvadra s   i  , a dijagonalu s  , za nj vrijede sljedeće formule:

  • Dijagonala:
 
  • Oplošje:
 
  • Obujam: