Riječ kvaliteta ili kakvoća potječe od latinske riječi “qualitas”, a predstavlja svojstvo, odliku, značajku, sposobnost, vrijednost. Pojam kvalitete se koristi na razne načine, ne postoji jasna definicija. Definicija kvalitete prema normi ISO 9000 je "Kvaliteta je stupanj do kojeg skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahtjeve". S gledišta potrošača povezuje se s korisnošću ili cijenom, s gledišta proizvođača povezuje se s oblikovanjem i izradom proizvoda. Kvalitetu nekog proizvoda ili usluge određuje odnos želja i potreba korisnika i njihove realizacije od proizvođača. Kontrola kvalitete je dio sustava upravljanja kvalitetom fokusiran na ispunjavanje osnovnih zahtjeva vezanih za kvalitetu.

U današnje vrijeme "kupci očekuju proizvode visoke kvalitete i da proizvođači osiguraju stalno visoku razinu kvalitete putem unaprijeđenog sustava kvalitete".[1]

Značajke kvalitete

uredi

Značajke kvalitete mogu se svrstati u 3 skupine:

-značajke koje određuju funkcionalnost proizvoda

-značajke koje određuju pouzdanost i trajnost proizvoda

-značajke koje čine hedonistički dodatak proizvodu

Aspekti kvalitete

uredi

-kvaliteta je udovoljavanje zahtjeva

-kvaliteta je rezultat prevencije

-standardi kvalitete su nedostaci nula (zero defects)

-mjerenje kvalitete je cijena neudovoljavanja zahtjevima

Kvaliteta kao relativna kategorija

uredi

Kvaliteta s gledišta potrošača je razina ugrađene uporabne vrijednosti proizvoda. Kvaliteta s gledišta proizvođača je mjera koja pokazuje koliko je određeni vlastiti proizvod uspio na tržištu. Kvaliteta s gledišta tržišta je stupanj do kojega određena roba zadovoljava određenog kupca u odnosu na konkurenciju.

Karakteristike kvalitete

uredi

Karakteristike kvalitete se dijele u 2 skupine:

1. Proizvodne

2. Uporabne

Poveznice

uredi

Izvori

uredi
  1. Eraldo Banovac, Dražan Kozak, Leon Maglić. Osnove, metode i alati kvalitete (udžbenik). ISBN 978-953-6048-63-2. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 2011.
  • Lazibat, Tonći: Upravljanje kvalitetom, Znanstvena knjiga, Zagreb, 2009.
  • HRN EN ISO 9000:2008 Sustavi upravljanja kvalitetom - Temeljna načela i terminološki rječnik

Vanjske poveznice

uredi

Hrvatsko društvo za kvalitetuArhivirana inačica izvorne stranice od 29. studenoga 2014. (Wayback Machine)

Kvaliteta.netArhivirana inačica izvorne stranice od 4. prosinca 2014. (Wayback Machine)

Svijet kvalitete