Kvirinal (latinski Collis Quirinalis, talijanski Quirinale) jedan je od sedam rimskih brežuljaka, smješten sjeveroistočno od gradskog središta. Na Kvirinalu se nalazi Kvirinalska palača, službena rezidencija Predsjednika Italije.

Kvirinal, bakrorez Luigija Rossinija iz 1827.

Prema rimskog legendi, Kvirinal su nastanjivali Sabinjani te je tamo trebao živjeti njihov kralj Tit Tacije, nakon postignutog mira s Rimljanima. Sabinjani su podignuli oltare u čast svoga boga Kvirina (lat. Quirinus), po kojem je brežuljak dobio ime.