Lakatna kost (lat. ulna) je duga kost, koja je smještena na medijalnoj strani podlatktice, usporedno sa palčanom kosti (lat. radius).

Strukture uredi

Ulna se sastoji od dva zadebljana kraja (gornji i donji) i trupa.

Gornji (proksimalni) kraj uredi

Na gornjem kraju nalaze se dva izraštaja: vjenčani nastavak (lat. processus coronoideus) i lakatni vrh (grč. olecranon). Između dva izraštaja nalazi se zglobna površina za valjak ramene kosti. Na koronoidnom nastavku nalazi se urez koji sadrži zglobnu površinu za proksimalni radioulnarni zglob s palčanom kosti.

Trup uredi

Trup kosti ima tri ploštine i tri ruba:

  • prednja ploština
  • medijalna ploština
  • stražnja ploština
  • prednji rub
  • stražnji rub
  • lateralni rub

Donji (distalni) kraj uredi

Donji kraj kosti je ujedno i glava lakatne kosti (lat. caput ulnae). Oko glave ulne nalazi se zglobna ploština za distalni zglob s palčanom kosti. Donja strana palčane kosti sadrži i zglob ploštinu za zglob sa trokutastom kosti (lat. os triquetrum), te stiloidni nastavak (lat. processus styloideus).

Zglobovi uredi

Lakatna kost je uzglobljena sa:

Vidi još uredi