Landoveri je prva od četiri geološke epohe ili statigrafska niza na koje je podijeljeno razdoblje silura. Obuhvaća vremensko razdoblje od prije 443,7 ± 1,5 do 428,2 ± 2,3 milijuna godina.[1] Prethodi mu gornji ordovicij, a slijedi mu venlok.

Podjela uredi

Međunarodno povjerenstvo za stratigrafiju priznaje podjelu landoverija na tri doba:[1][2]

  • telih: od 436,0 ± 1,9 do 428,2 ± 2,3 milijuna godina
  • aeron: od 439,0 ± 1,8 do 436,0 ± 1,9 milijuna godina
  • rudan: od 443,7 ± 1,5 do 439,0 ± 1,8 milijuna godina

Stratigrafska podjela i GSSP uredi

Stratigrafski početak landoverija, kao i cijelog silura, podudara se sa slojevima geološkog doba rudana i karakterizira ga pojava graptolita vrsta Parakidograptus acuminatus i Akidograptus ascensus u geološkim slojevima. Gornja stratigrafska granica landoverija nije još točno definirana, nalazi se tik ispod točke nestanka konodonta vrste Pterospathodus amorphognathoides u geološkim slojevima.

Globalna stratotipska točka (eng:Global Boundary Stratotype Section and Point - GSSP),[3] koju je Međunarodno povjerenstvo za stratigrafiju uzelo kao referentnu za landoveri je presjek Dob's Linn u blizini mjesta Moffat, u Škotskoj.[4]

Bibliografia uredi

  1. a b Landoveri na Geo When Database, pristupljeno 2. travnja 2014.
  2. Felix Gradstein, Jim Ogg & Alan Smith: A Geologic timescale. Cambridge University Press 2004. ISBN 9780521786737
  3. Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP) of the International Commission of Stratigraphy, Status on 2010.
  4. Cocks, L.R.M., Woodcock, N.H., Rickards, R.B., Temple, J.T., and Lane, P.D., 1984. The Llandovery Series of the Type Area. Bulletin British Museum of Natural History (Geology), 38, broj 3, str. 131. - 182.
Silur
Landoveri Venlok Ladlov Pridolij
Rudan | Aeron | Telih Šinvud | Homer Gorst | Ludford