Latica je vrsta lista koji okružuje reproduktivni dio cvijeta. Latice običino imaju jarke boje i neobične oblike da bi namamili oprašivače. Skupno sve latice cvijeta zovu se korola. Latice obično su praćene s posebnim listovima koje se zovu sepale, koje leže ispod korole. Kada cvijet ima sepale i latice koje imaju isti izgled tada se zovu tepale.

Shematski prikaz ocvijeća (perijanta) cvijeta u prerezu.
1. cvjetište, cvjetna os (receptaculum)
2. lap (sepala)
3. krunski listići, petale
4. prašnici
5. plodni list (karpela)

Vanjske poveznice uredi