Latinizmi su posuđenice i usvojenice u hrvatskom jeziku koje potječu iz latinskog jezika.

Latinizam je skupni naziv za veliki broj djela na latinskome jeziku, koje su pisali hrvatski autori, hrvatski književnici i znanstvenici.

Latinizmi u hrvatskome jeziku uredi

Latinizama ima zaista mnogo, ne samo u hrvatskome jeziku, nego i u ostalim europskim jezicima. Latinizmi se zajedno s grecizmima nazivaju europeizmi ili internacionalizmi, jer su ti leksemi rašireni u brojnim jezicima.

Latinski se izričaj može osjetiti u riječima poput dekoracija, estimacija, impotencija, kontemplacija, kompozicija, memorija, prohibicija...' itd., a za njih imamo i odgovarajuće hrvatske zamjene.

No, česte su i usvojenice koje su se vrlo dobro prilagodile hrvatskome jeziku:

civil, doktor, formula, horor, humus, literatura...

Latinski se jezik proširio na područje Hrvatske i Bosne i Hercegovine za vrijeme rimske okupacije, a učvršćenju latinskoga jezika pridonosi Katolička Crkva koja ga je prihvatila kao svoj crkveni i službeni jezik.

Uporaba latinskoga jezika na hrvatskim prostorima traje više stoljeća, sve do kraja 18. stoljeća. Mnogi spomenici i značajna književna djela očuvana su na latinskome jeziku, kao i veliki broj pravno-administrativnih spisa javnoga i privatnog karaktera (naredbe, darovnice, oporuke, ugovori, imenovanja, dopisivanja i slično).

Latinizam Etimologija
aboriđin ab -od + origo, originis -izvor
apstraktno abs -od + trahere, tractus -vući
absurd ab -od + surdus -gluh, njem
ambijent ambiens, -entis od ambi -oko + ire, itus -ići
deficit de -dolje, od + facere, factus -činiti
dizajn de -dolje, od + signare -označiti od signum -znak
deponij de -od, dolje + ponere -staviti
destilacija dis -razdvojiti, odvajanje + stillare -kapati od stilla kapljica
detektiv de -od + tegere -pokriti
ekspedicija ex -iz + pes, pedis -stopalo, noga
emocija e -iz + movere, motus -kretati se
erozija e -iz + rodere -gristi
fragment frangere -lomiti + mens, mentis -um (kao nastavak za imenice ne doprinosi značenju)
fraktal fractus -slomljen od frangere -lomiti + al -od, koji se odnosi na, koji ima vezu
infekcija in -u + facere -činiti
infarkt in -u + farcire -puniti
informacija in -u + forma -oblik
inspektor in -u + spectere, spectus -gledati
instrukcije in -u + struere, structus -graditi
inteligencija inter -među + legere, lectus -izabrati
interes inter -između + esse -biti
kombinacija com -sa, zajedno + bis -dvostruko
koncentracija con -sa, zajedno + centrum -središte
koncept con -sa, zajedno + capere, captus -uzeti
kongres con -sa, zajedno + gradi, gressus -koračati
konferencija con -sa, zajedno + ferre -nositi
konformni con -sa, zajedno + forma -oblik
konklava con -sa, zajedno + clavis -ključ
konkretno con -sa, zajedno + crescere -rasti
kolizija co -sa, zajedno + laedere -udariti
kolega co -sa, zajedno + legare -izabrati
kontrast contra -protiv + stare -stajati
kontracepcija contra -protiv + capere, captus -uzeti
kontroverza contra -protiv + vertere, versus -okretati
kontrola contra -protiv + rotulus -kotačić, rota -kotač
kopija co -sa, zajedno + ops, opis -obilje
mandat manus -ruka + dare, datus -dati
manufaktura manus -ruka + facere, factus -činiti + ur -koji se odnosi na, koji ima vezu
objekt ob -protiv, prema + jacere, jactus -baciti
percepcija per -kroz + capere, captus -uzeti
parfem per -kroz + fumare -dimiti se
prefiks prae -pred + figere, fixus -pričvrstiti
premija prae -pred + emere -kupiti
prezent prae -pred + esse -biti
proces, procesija pro -naprijed + cedere, cessus -ići
profesija pro -naprijed + fateri, fassus -priznati, potvrditi
prohibicija pro -za + habere -držati, imati
projektor pro -naprijed + jacere, jactus -baciti
promocija pro -naprijed + movere, motus -kretati se
propaganda pro -naprijed + pangere -pričvrstiti
propeler pro -naprijed + pellere -gurati
proporcija pro -naprijed, ispred + pars, partis -dio
provizija pro -naprijed + videre, visus -gledati
provocirati pro -naprijed + vocare -zvati
reakcija re -natrag, ponovo + agere, actus -raditi, činiti
recept re -natrag, ponovo + capere, captus -uzeti
referendum re -natrag, ponovo + ferre -nositi
refleks re -natrag, ponovo + flectere -saviti
reforma re -natrag, ponovo + forma -oblik
regija regere -vladati
reklama re -natrag, ponovo + clamare -vikati
renovirati re -natrag, ponovo + novare -činiti novim od novus -nov
subjekt sub -pod, ispod + jacere, jactus -baciti
sugestija sub -pod + gerere, gestus -nositi
superlativ super -nad, iznad + ferre, latus -nositi
transport trans -preko + portare -nositi
tradicija trans -preko + dare, datus -dati
trajekt trans -preko + jacere, jactus -baciti, poslati
tranzicija trans -preko + ire, itus -ići

U engleskom jeziku latinizmi su osobito česti npr. admit (ad -do + mittere, missus -poslati), commit (com -sa, zajedno + mittere, missus -poslati), emit (e, ex -iz + mittere, missus -poslati), omit (ob -prema, protiv + mittere, missus -poslati), permit (per -kroz + mittere, missus -poslati), promise (pro -naprijed + mittere, missus -poslati), transmit (trans -preko + mittere, missus -poslati).

Povezani članci uredi

Vanjske poveznice uredi

Etimološki rječnici:

Nedovršeni članak Latinizam koji govori o jeziku treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.