Leksikologija

grana jezikoslovlja koja proučava lekseme
Jezikoslovlje‎
Jezične razine
Fonetika ¤ Fonologija ¤ Morfologija ¤ Sintaksa ¤ Semantika ¤ Leksikologija ¤ Stilistika
Jezikoslovne discipline
Primijenjeno jezikoslovlje
Usvajanje jezika
Psiholingvistika
Tipološko jezikoslovlje
Flektivni jezici ¤ Aglutinativni jezici ¤ Izolirajući jezici ¤ Sintetički jezici ¤ Polisintetski jezici
Genetsko jezikoslovlje
Dijalektologija ¤ Poredbeno-povijesno jezikoslovlje
Sociolingvistika
Lingvistička antropologija
Generativna lingvistika
Kognitivna lingvistika
Računarska lingvistika
Deskriptivna lingvistika
Poredbeno jezikoslovlje
Leksikologija
Etimologija
Korpusna lingvistika
teorijsko jezikoslovlje
empirijsko jezikoslovlje
opće jezikoslovlje
računsko jezikoslovlje
Povijest jezikoslovlja
Popis jezikoslovaca
Neriješeni problemi
Vremenska raslojenost
leksika
Historizam
Arhaizam
Nekrotizam
Knjiški leksem
Zastarjelica
Pomodnica
Oživljenica
Novotvorenica

Leksikologija je grana jezikoslovlja koja proučava lekseme.

Leksikologija i druge znanosti

uredi

Osim leksikologije, lekseme proučavaju i druge grane jezikoslovlja (gramatika, dijalektologija, semantika, stilistika, povijest jezika) sa svojih stajališta, a leksikologija se koristi nekim pronalascima kako bi uspjela objasniti neki leksički problem. Za lekseme i leksik zanimaju se i brojne druge nejezične znanosti (filozofija jezika, etnolingvistika, psiholingvistika, sociologija jezika). Leksikologija se kao znanost oblikovala u 20. stoljeću.

Podjela leksikologije

uredi
  • Leksikografija (rječničarstvo) grana je leksikologije koja popisuje, sređuje i tumači značenja riječi nekog jezika, sastavlja leksikone i rječnike.
  • Tvorba riječi (rječotvorje) grana je leksikologije koja proučava načine oblikovanja i stvaranje novih izraza, odnosno riječi.