Otvori glavni izbornik

Leksikologija

grana jezikoslovlja koja proučava lekseme

Leksikologija i druge znanostiUredi

Osim leksikologije, lekseme proučavaju i druge grane jezikoslovlja (gramatika, dijalektologija, semantika, stilistika, povijest jezika) sa svojih stajališta, a leksikologija se koristi nekim pronalascima kako bi uspjela objasniti neki leksički problem. Za lekseme i leksik zanimaju se i brojne druge nejezične znanosti (filozofija jezika, etnolingvistika, psiholingvistika, sociologija jezika). Leksikologija se kao znanost oblikovala u 20. stoljeću.

Podjela leksikologijeUredi

  • Leksikografija (rječničarstvo) grana je leksikologije koja popisuje, sređuje i tumači značenja riječi nekog jezika, sastavlja leksikone i rječnike.
  • Tvorba riječi (rječotvorje) grana je leksikologije koja proučava načine oblikovanja i stvaranje novih izraza, odnosno riječi.