Lengyelska kultura

Lengyelska kultura je naziv za više kasnoneolitičkih i ranoeneolitičkih kultura raširenih na području zapadne Mađarske, jugozapadne Slovačke i Moravske te dijela Austrije, Slovenije i sjeverozapadne Hrvatske. Nastala je na temeljima linearnotrakaste keramike, uz utjecaje s juga i jugoistoka, odnosno sopotske i vinčanske kulture.[1]

Prikazana na karti žutom bojom i natpisom Lengyel.


Ovu kulturu čini više manjih kultura:[1]

 • Lužianky-Se,
 • moravsko-slovačka slikana keramika,
 • kulture Zengövárkony,
 • Ludanice

...te niz kasnih regionalnih tipova. Ozalj je jedino nalazište regionalne inačice u Hrvatskoj.[2][3]

U Austriji i Slovačkoj postoje naselja okružena dvostrukim ili višestrukim dubokim rovovima u obliku koncentričnih kružnica nedovoljno istražene namjene. Mlađa se naselja nalaze na povišenim, prirodno zaštićenim položajima. Iako se u naseljima i u grobovima mogu naći i metalni predmeti, metalurgija još nije bila razvijena.[1]

Izvori

uredi
 1. a b c Hrvatska enciklopedija (LZMK) - lengyelska kultura
  »lengyelska kultura, više kasnoneolitičkih i ranoeneolitičkih kultura raširenih na području zapadne Madžarske, jugozapadne Slovačke i Moravske, dijela Austrije, Slovenije i sjeverozapadne Hrvatske. Nastala je na temeljima linearnotrakaste keramike, uz utjecaje s juga i jugoistoka, odnosno sopotske i vinčanske kulture. Čini ju više srodnih kultura: Lužianky-Se, moravsko-slovačka slikana keramika, kulture Zengövárkony i Ludanice te niz kasnih regionalnih tipova. Ranu i klasičnu fazu obilježava prepoznatljiva slikana keramika (bijela, crvena i žuta boja nanošena je na posude nakon pečenja), dok u kasnoj fazi prevladavaju različiti plastični i urezani ukrasi. Starija su naselja smještena na riječnim obalama u nizinama, utvrđena jarcima, nasipima i drvenim ogradama. U Austriji i Slovačkoj postoje naselja okružena dvostrukim ili višestrukim dubokim rovovima u obliku koncentričnih kružnica nedovoljno istražene namjene. Mlađa se naselja nalaze na povišenim, prirodno zaštićenim položajima (gradine). Iako se u naseljima i u grobovima mogu naći i metalni predmeti, metalurgija još nije bila razvijena.«
 2. Hrvatska enciklopedija (LZMK) - mlađe kameno doba
  » Krajem mlađega kamenog doba u najistočnije dijelove Hrvatske prodire i vinčanska kultura, a u sjeverozapadne regionalna inačica lengyelske kulture.«
 3. Hrvatska enciklopedija (LZMK) - arheološka nalazišta
  »...Ozalj s naseljem lengyelske kulture...«