Levijatan (Hobbes)

Levijatan je političko - filozofski spis engleskog materijalista Thomasa Hobbsa, objavljen 1651. godine. Riječ levijatan je hebrejskog podrijetla i znači morska neman, veliki brod ili snažan čovjek.

Levijatan
Naziv izvornika Leviathan
Autor Thomas Hobbes
Država Engleska
Jezik engleski
Datum (godina)
izdanja
1651.
Teme Politička filozofija

Kod Hobbsa levijatan je suverena državna vlast (za njega najbolja u formi apsolutne monarhije), koja je potrebna da bi se ljudi prisilili na vršenje svojih obveza. Zato oni sklapaju ugovore o tome da "svoju moć i snagu prenesu na jednog čovjeka ili na skup ljudi", i tako obrazuju državnu zajednicu. Inače, ljudi bi se vratili u prirodno stanje u kome je čovjek čovjeku vuk, a iz koga su izašli prešutnim društvenim ugovorom na osnovu razumnog pravila da ne čine jedan drugom ništa što ne bi željeli da i drugi njima čine.

Hobbes reagira na iskustvo građanskog rata u kojem svatko misli da ima dobru savjest i uvjeren da ima moralno pravo, dok protivnika smatra zločincem, a upravo to rat čini tako krvavim. Ta rasprava ostala je aktualna do danas.