Lewisove kiseline i baze

Lewisove kiseline su sve kemijske vrste koje mogu primiti elektronski par za stvaranje koordinativne veze. [1] Lewisove baze su sve kemijske vrste koje mogu dati elektronski par za stvaranje koordinativne veze. [2] Ime su dobile prema američkom fizikalnom kemičaru Gilbertu N. Lewisu.

IzvoriUredi

  1. Generalić, Eni. "Lewisova kiselina." Englesko-hrvatski kemijski rječnik & glosar. 22 Feb 2015. KTF-Split. (17. lipnja 2015.) <http://glossary.periodni.com>.
  2. Generalić, Eni. "Lewisova baza." Englesko-hrvatski kemijski rječnik & glosar. 22 Feb 2015. KTF-Split. (17. lipnja 2015.) <http://glossary.periodni.com>.