Linearna jednadžba s dvjema nepoznanicama

Linearna jednadžba s dvjema nepoznanicama je svaka jednadžba oblika ax+by=c, (ako a nije 0 i ako b nije 0).

Oblik ax+by=c naziva se standardni oblik linearne jednadžbe s dvjema nepoznanicama. Slova x i y oznake su za nepoznanice, a a i b su odgovarajući koeficjenti uz te nepoznanice, a c je slobodni koeficjent (ili slobodni član). Riješenje linearne jednadžbe s dvjema nepoznanicama jest svaki uređeni par brojeva (x,y) koji uvršten u tu jednadžbu daje točnu jednakost. Tada kažemo da uređeni par (x,y) zadovoljava jednadžbu ax+by=c . Linearna jednadžba s dvjema nepoznanicama ima beskonačno mnogo riješenja.

Vrste linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama:


P math.png Nedovršeni članak Linearna jednadžba s dvjema nepoznanicama koji govori o matematici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.