Logički sklopovi

Logički sklopovi su osnovne jedinice od kojih se tvore računala, a njihova izvedba je zavisna o tehnologiji vremena u kojim su izrađene te mogu biti: mehanička, elektromehanička, elektronička, optička, kvantna, biološka, kemijska itd. Logički sklopovi imaju osnovu u matematičkoj logici, a tvore se oko osnovnih logičkih operacija: I (eng. AND), ILI (eng. OR), NE (eng. NOT).

Osnovni logički sklopovi uredi

Operacija Simbol (ANSI) Simbol (IEC) Booleov izraz Tablica istine
I (AND)      
ULAZ IZLAZ
A B A I B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
ILI (OR)      
ULAZ IZLAZ
A B A ILI B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
NE (NOT)      
ULAZ IZLAZ
A NE A
0 1
1 0

Izvedeni logički sklopovi uredi

Operacija Simbol (ANSI) Simbol (IEC) Booleov izraz Tablica istine
NI (NAND)      
ULAZ IZLAZ
A B A NI B
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
NILI (NOR)      
ULAZ IZLAZ
A B A NILI B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0
XILI (XOR)      
ULAZ IZLAZ
A B A XILI B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
XNILI (XNOR)      
ULAZ IZLAZ
A B A XNILI B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Vidi uredi