Logistika proizvodnje

Logistika
Volvo FH12-Meulman (NL)-2004.jpg

Podjela
Makrologistika
Mikrologistika

Logistički sustavi
Megalogistika
Globalna logistika
Metalogistika
Interlogistika
Intralogistika
Servisna logistika
Informacijska logistika
Management logistika
Logistika održivog razvoja

Poslovna logistika
Logistika nabave
Logistika proizvodnje
Logistika prodaje i distribucije

Logističke aktivnosti
Izvršavanje narudžbi
Upravljanje zalihama
Skladištenje
Pakiranje
Transport

Logistika proizvodnje je dio mikrologistike koji se bavi koordinacijom unutarnjih tokova materijala, do i unutar proizvodnih mjesta.

CiljeviUredi

Cilj logistike proizvodnje je opskrba proizvodnih mjesta :

 • s pravim materijalima
 • u potrebnoj količini
 • u pravo vrijeme
 • uz što niže troškove

ZadaciUredi

Planiranje proizvodnjeUredi

Uz planiranje proizvodnje vežemo dvije stvari : utvrđivanje potrebne količine materijala i opisivanje kvalitete materijala.

Metode utvrđivanja potrebne količine materijalaUredi

 1. Deterministički :
  • prema planu proizvodnje
  • prema normativima utroška materijala
  • prema narudžbama
  • prema planu investicija i investicijskog održavanja
 2. Stohastički :
  • na temelju prošle proizvodnje
 3. Subjektivno :

Metode opisivanja kvalitete materijalaUredi

 • navođenjem zaštitnog znaka odnosno robnog žiga
 • na temelju uzorka
 • navođenjem tržišne kvalitete → određena je trgovinskom praksom
 • pozivanjem na standarde
 • specifikacijom

Organizacijski tipovi proizvodnjeUredi

Tipovi prema mjestu radaUredi

 • radionička proizvodnja
  → diskuntinuirani transport sirovina, pomoćnih materijala i poluproizvoda do sljedećih mjesta obrade → potreba za međuskladištenjem.
 • lančana proizvodnja
  → pojedinačna proizvodna mjesta se ulančavaju pa je potrebno osigurati stalnu raspoloživost dobara koja se ulažu.

Tipovi prema količini proizvoda i učestalosti ponavljanjaUredi

 • masovna proizvodnja
  → zadatak je opskrbiti proizvodna mjesta ulaznim materijalima u dugim vremenskim rasponima.
 • serijska proizvodnja
  → zadatak je opskrbiti proizvodna mjesta serijama pojedinih vrsta materijala i poluproizvoda.
 • pojedinačna proizvodnja
  → zahtijeva se fleksibilnost, tj. opskrbljivanje uvijek drugim materijalima.

Proizvesti ili nabavitiUredi

Najvažnije pitanje kod logistike proizvodnje je da li neki proizvod proizvoditi u vlastitoj režiji ili ga jednostavno nabaviti od nekog dobavljača. Ovo pitanje je zapravo pitanje ekonomičnosti. Da bi se mogla donijeti ispravna odluka o tome da li proizvesti ili nabaviti potrebno je razmotriti nabavnu cijenu i cijenu koštanja vlastite proizvodnje. Ako su potrebe manje tada se u većini slučajeva odluka donosi u korist nabave.


Nabavna cijenaUredi

Fakturna cijena dobavljača
- rabat, bonifikacija, skonto i drugi popusti
+ PDV
± kamate
= Neto nabavna cijena
+ ovisni troškovi (troškovi naručivanja, pakiranja, osiguranja, transporta,
skladištenja i zaliha)
= Bruto nabavna cijena


Prednost nabaveUredi

 • standardizirani i tipizirani dijelovi za čiju proizvodnju dobavljač ima više iskustva i bolje uvjete i načine proizvodnje
 • tehnički zahtjevi predstavljaju velike investicije ili su teško izvedivi za vlastitu proizvodnju
 • veća elastičnost proizvodnog programa
 • ne dovodi se u opasnost likvidnost poduzeća


Cijena koštanja vlastite proizvodnjeUredi

Materijal izrade
+ ovisni troškovi materijala
= Troškovi materijala
+ osobni dohotci izrade
+ amortizacija
+ opći troškovi proizvodnje
= Troškovi proizvodnje
+ škart ili naknadna obrada zbog grešaka
= Cijena koštanja vlastite proizvodnje

Prednosti vlastite proizvodnjeUredi

 • kontrola proizvodnje s jednog mjesta
 • zbog tajnosti načina izrade (zbog konkurencije)
 • renomirano poduzeće s visoko cijenjenim proizvodima na tržištu i očekuje se vlastita proizvodnja
 • intenzivna suradnja na raznim stupnjevima procesa proizvodnje
 • povjerenje u rad osoblja i sigurnost održavanja rokova

Mentalna mapaUredi

 
Mentalna mapa : Logistika proizvodnje