Lovac (šah)

Šahovske
figure
Chess king icon.png Kralj
Chess queen icon.png Kraljica
Chess rook icon.png Top
Chess bishop icon.png Lovac
Chess knight icon.png Skakač
Chess pawn icon.png Pješak

Lovac je naziv za šahovsku figuru koja se kreće dijagonalo po cijeloj šahovskoj ploči u domeni boje svog polja, crno ili bijelo. Na početku igre svaki igrač ima dva lovca za crno i bijelo polje. Lovac druge figure uzime u pravcu svoga kretanja i ne može preskakati figure poput skakača.

Chess bld44.png
Chess bdd44.png
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Kretanje lovca