Luka Čilić (okolica Baje, 1707.Baja, 21. travnja 1771.),[1] hrvatski pisac i kustos Bosne Srebrene.

Osnovnu i srednju školu završio je vjerojatno u rodnom mjestu, filozofsko-teološki studij u Italiji. Od 1731. do 1733. godine djelovao je na Korzici kod austrijske vojske.

Predavao je bogoslovlje u Osijeku i Budimu, a filozofiju u Baji. U Baji i Osijeku je objavio svoja djela na latinskom.

Bio je kustod franjevačke redodržave Bosne Srebrene i definitor franjevačke provincije sv. Ivana Kapistranskog.

1766. je postao franjevačkim provincijalom u Požegi, gdje je stolovao nakon manje od godine dana umro.

Djela uredi

  • "Physica seu octo Libri Physicorum" (1733.),
  • "Paeana festivum illustrissimo…Josepho Ant. Chiolinich" (prigodna pjesma, 1752.),
  • "Directa ad coelum via" (1755.).

Izvori uredi

  • Ante Sekulić: Ulomci iz somborske povijesti do kraja XVIII. stoljeća, Zbornik Kačić, 1981., str. 180-181