Četvorni metar

(Preusmjereno s )

Četvorni metar ili kvadratni metar, znak m2, mjerna je jedinica za ploštinu (površinu) u Međunarodnom sustavu (SI) i ubraja se u izvedene jedinice. Definira se kao površina kvadrata stranica duljine jednog metra:

1 m2 = 1 m·m

SI predmetci primijenjeni na m2

uredi
Množenje Ime Simbol Množenje Ime Simbol
100 kvadratni metar m2 100 kvadratni metar m2
102 kvadratni dekametar dam2 10−2 kvadratni decimetar dm2
104 kvadratni hektometar hm2 10−4 kvadratni centimetar cm2
106 kvadratni kilometar km2 10−6 kvadratni milimetar mm2
1012 kvadratni megametar Mm2 10−12 kvadratni mikrometar µm2
1018 kvadratni gigametar Gm2 10−18 kvadratni nanometar nm2
1024 kvadratni terametar Tm2 10−24 kvadratni pikometar pm2
1030 kvadratni petametar Pm2 10−30 kvadratni femtometar fm2
1036 kvadratni eksametar Em2 10−36 kvadratni atometar am2
1042 kvadratni zetametar Zm2 10−42 kvadratni zeptometre zm2
1048 kvadratni jotametar Ym2 10−48 kvadratni joktometar ym2

Pretvorbe

uredi

Decimalne se jedinice od četvornog metra tvore tako da se decimalni predmetci primijenjuju na jedinicu metar:

  • četvorni milimetar ili 1 mm2 = 1·10−6 (ili 1/1 000 000) četvornih metara
  • četvorni centimetar ili 1 cm2 = 1·10−4 (ili 1/10 000) četvornih metara
  • četvorni decimetar ili 1 dm2 = 1·10−2 (ili 1/100) četvornih metara
  • četvorni dekametar ili 1 dam2 = 1·102 (ili 100) četvornih metara
  • četvorni hektometar ili 1 hm2 = 1·104 (ili 10 000) četvornih metara
  • četvorni kilometar ili 1 km2 = 1·106 (ili 1 000 000) četvornih metara

U praksi se umjesto četvornog dekametra i četvornog hektometra redovite koriste odgovarajuće jedinice s posebnim nazivima ar i hektar.

Poveznice

uredi