MOSFET


MOSFET je skraćenica od engleske složenice metal–oxide–semiconductor field-effect transistor (metal-oksidni-poluvodič tranzistor s efektom polja)(MOSFET, MOS-FET, ili MOS FET) je uređaj koji se koristi za pojačavanje ili za prebacivanje elektroničkih signala (elektronička sklopka). Osnove ovog uređaja prvo opisao 1925. Julius Edgar Lilienfeld.