MPEG-4 je standard koji specificira postupke simultanog kodiranja sintetičkih i prirodnih objekata i zvukova. Radi se o standardu za audio-video kodiranje radi zadovoljavanja različitih potreba komunikacijskih, interaktivnih i difuznih modela servisa, kao i potreba mješovitih modela servisa. MPEG-4 standard osigurava skup tehnologija da bi zadovoljio potrebe autora, provajdera servisa i krajnjih korisnika. Autorima MPEG-4 osigurava produkciju sadržaja koji ima veću mogućnost da se ponovo koristi i veću fleksibilnost nego to je to moguće primjenom pojedinačnih tehnologija kao što su digitalna televizija, animirana grafika, web stranice itd. Provajderima servisa MPEG-4 nudi transparentne informacije koje mogu biti interpretirane i prevedene u odgovarajuće signalne poruke za svaku mrežu, kao i pomoći od strane relevantnih tijela za standardizaciju. Krajnjim korisnicima MPEG-4 osigurava visoki nivo interaktivnosti sa sadržajem unutar ograničenih skupova od strane autora. Generalno, MPEG-4 omogućava:

  • Prikazivanje audio, vizualnog i audio-vizualnog sadržaja koji se nazivaju medija objekti. Ovi objekti mogu biti prirodnog ili sintetičkog podrijetla, što znači da mogu biti snimljeni kamerom ili mikrofonom ili biti generirani pomoću računala
  • Opisivanje kompozicije objekata da bi se kreirao složeni medija objekt koji formira audio-vizualne scene
  • Multipleksiranje i sinkronizaciju podataka koji su povezani s medija objektima, tako da se mogu prenositi kanalom u mreži osiguravajući pri tome QoS koji odgovara prirodi specifičnih objekata
  • Interakcije s audio-vizualnim scenama generiranim na prijemnom sloju.

MPEG-4 audio-vizualne scene sastoje se od nekoliko medija objekata koji su organizirani na hijerarhijski način. U odsustvu hijerarhije mogu se pronaći osnovni medija objekti (slike, video objekti, audio objekti itd.). MPEG-4 standardizira brojne osnovne medija objekte i u mogućnosti je da prikaže i prirodne i sintetičke tipove sadržaja koji mogu biti 2D ili 3D. Također, MPEG-4 definira i prikazivanje podataka o objektu. Medija objekti u svojoj kodiranoj formi sastoje se od deskriptivnih elemenata koji omogućavaju rukovanja objektima u audio-vizualnim scenama. Svaki medija objekt se može prikazati u vlastitoj kodiranoj formi, nezavisno od vlastitog okruženja i pozadine. MPEG-4 je tako koncipiran da osigura uspješnu podršku na polju digitalne televizije, na polju interaktivnih grafičkih aplikacija, kao i na polju interaktivne multimedije.

MPEG-4 standard

uredi

MPEG-4 standard se sastoji od sljedećih dijelova:


Dio Naziv Opis


01. dio Sistemski Opisuje sinkronizaciju i multipleksiranje videa i audia
02. dio Video Određuje kodne alate pridružene vizualnim objektima prirodnog i sintetičkog podrijetla.
03. dio Audio Skup formata za kompresiju za perciptivno kodiranje audio signala, uključujući i neke varijacije AAC kao i drugih audio kodova i alata.
04. dio Prilagođeno ispitivanje Opisuje postupke za ispitivanje usklađenosti s ostalim dijelovima norme.
05. dio Referentni softver Pruža referentni softver za dokazivanje i objašnjavanje ostalih dijelova standarda.
06. dio Okvir za isporuku multimedijalnih integracija (DMIF) Okvir za isporuku multimedijalnih integracija (DMIF) - je jedinstveno sučelje između aplikacije i transporta, koji omogućuje MPEG-4 razvojnoj aplikaciji da se prestane brinuti o tom prometu. DMIF podržava sljedeće funkcionalnosti:

* Transparentna MPEG-4 DMIF-aplikacija
* Kontrola uspostave FlexMux kanala
* Korištenje homogenih mreža među interaktivnim mrežama: IP, ATM, mobilne, PSTN, uskopojasni ISDN.
* Podrška za mobilne mreže, razvijena u suradnji s ITU-T UserCommands s potvrdom poruke.
* Upravljanje MPEG-4 informacija Sync Layer

07. dio Optimizirani softverski alati za MPEG-4 Specificira kodne alate koji poboljšavaju izvedbu i kvalitetu za kodiranje vizualnih objekata kao što je definirano u ISO / IEC 14496-2. Postoje tri vizualna alata:

* Fast Motion Estimation
* Fast Global Motion Estimation
* Fast and Robust Spirite Generation

08. dio Prijenos MPEG-4 sadržaja po IP mrežama Specificira preslikavanje MPEG-4 sadržaja u nekoliko IP protokola
09. dio Referentno opisivanje hardvera Uključuje hardverski opisan jezik za vrlo brzo integrirano kolo (VHDL).
10. dio Napredno video kodiranje (AVC) Specificira napredne alate za video kodiranje koji osiguravaju 50% veću kodnu efikasnost za široki opseg bitskih brzina i video rezolucija. Kompleksnost dekodera je oko četiri puta veća nego kod MPEG-2.
11. dio Opis scena i aplikacijski uređaj Isto tako poznat kao BIFS, XMT, MPEG-J. On definira:

* kodirani prikaz prostorno-vremenskog pozicioniranja audio-vizualnih objekata, kao i njihovo ponašanje u odgovoru na interakciju (opis scena)
* kodirana zastupljenost sintetičkog dvodimenzionalnog ili trodimenzionalnog objekta koji se može manifestirati zvučno i/ili vizualno
* Extensible MPEG-4 Textual (XMT) format - tekstualni prikaz multimedijskih sadržaja opisanog u MPEG-4 pomoću Extensible Markup Language (XML)
* sistemski opis razina aplikacijskog uređaja

12. dio ISO media file format Ovaj format je opći format koji čini osnovu za druge specifične file formate. Sadrži strukturu, vrijeme i informacije o medijima za vremenske serije podataka o mediju.
13. dio IPMP procesiranje Određuje alate za zaštitu intelektualne svojine u audio-video sadržaju i algoritmima tako da samo autorizirani korisnici imaju pristup njima.
14. dio File format IN definira MP4 file format kao poseban slučaj medija file formata. Ovaj dio je bio uključen u prvi Sistemski dio – ali sada je kao takav izdvojen.
15. dio AVC file format Gefinira oblik memorije za video strimove komprimirane primjenom AVC-a.
16. dio Proširenje okvira animacije (AFX) Određuje alate za interaktivni 3D sadržaj koji radi na geometrijskim modelirajućim i biometrijskim nivoima i obuhvata alate prethodno definirane u MPEG-4.
17. dio Streaming text format Određuje streamove teksta, vezu između pristupnih jedinica teksta, format streamova teksta, pristupne jedinice za tekst, signalizaciju i dekodiranje streamova teksta
18. dio Kompresija fonta i streaming Određuje alate koji osiguravaju komunikaciju podataka o fontu kao dio MPEG-4 kodirane audio-video prezentacije.
19. dio Stream sintetizirane teksture Specificira sintetizirane teksture koje proizlaze iz animacije foto-realističkih tekstura opisivanjem informacije u boji. Pri tome se koriste vektori koji proizvode pokrete vrlo malih bitskih brzina i koji se nazivaju sintetičke teksture.
20. dio Svjetlosne primjene kod scenskog predstavljanja (LASER) i Simple Aggregation Format (SAF) Svjetlosne primjene kod scenskog predstavljanja (LASER) i Simple Aggregation Format (SAF) – osigurava scensko predstavljanje s ciljem da se uspostavi veza između brzine, efikasnosti kompresije i dekodiranja.
21. dio Proširenje okvira grafike (GFX) Osigurava potpuni programski okvir uključujući tu i operacije prirodnog i sintetičkog kodiranja. GFX koristi interface za programske aplikacije, omogućavajući široki opseg aplikacija na prijemniku od mobilnih uređaja do stacionarnih računara.
22. dio Open Font Format OFFS se temelji na OpenType verziji 1.4 specifikaciji formatu fonta.
23. dio Symbolic Music Representation (SMR) PrimjerSymbolic Music Representation (SMR) – simbolički prikaz glazbe je logička struktura koja se temelji na:

* Simboličkim elementima koji predstavljaju audiovizualne događaje
* Odnosima između tih događaja
* Na aspektima koji se odnose na način kako se ti događaji mogu renderirati (proces generiranja objekta, slike, tona, iz nekog modela) te sinkronizirati s drugim vrstama medija.

24. dio Sistemska i audio interakcija Opisuje željeno zajedničko ponašanje MPEG-4 sustava i MPEG-4 audio codeca. Poželjno je da MPEG-4 Audio koderi i dekoderi dopuste da se određena duljina signala kodira u datoteku i po dekodiranju da se dobije identičan signal u ovisnosti o distorziji codeca.
25. dio 3D Graphics Compression Model Opisuje model za povezivanje 3D grafičkih kompresorskih alata definiranih u ISO/IEC 14496 standardu.
26. dio Audio usklađenost Određuje kako testovi mogu biti osmišljeni da bi provjerili da li komprimirani podaci i dekoderi ispunjavaju uvjete propisane od strane ISO / IEC 14496-3.
27. dio 3D grafička usklađenost Sumira zahtjeve, unakrsnim referencama daje obilježja i određuje kako sukladnost s njima može biti ispitana. Smjernice su dane za testove za provjeru sukladnosti dekodera.
28. dio Composite font representation Composite font representation
29. dio Web video kodiranje U razvoju
30. dio Vremenski određen tekst i druga vizualna prekrivanja u ISO standardima baziranim za medijske formate U razvoju

Vanjske poveznice

uredi