Maksimalna brzina vozila

Maksimalna brzina vozila je najveća moguća brzina vozila izražena u km/h koju vozilo može postići i održavati najmanje 1000 m, i nakon toga nastaviti kretanje trajnom brzinom.