Marko Samardžija

Marko Samardžija (Vođinci, 2. rujna 1947.Zaprešić, 19. veljače 2019.) bio je hrvatski jezikoslovac, kroatist, sveučilišni profesor i akademik.

Životopis

uredi

Marko Samardžija rođen 2. rujna 1947. godine u Vođincima kod Vinkovaca. Osnovnu školu polazio je i završio u rodnome mjestu, a srednju ekonomsku školu u Vinkovcima.[1] Studij hrvatskoga jezika i jugoslavenskih književnosti i filozofije završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 5. rujna 1971. godine profesor je pripravnik na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. U akademskim godinama 1971./72. i 1972./73. odslušao je poslijediplomski studij (studij III. stupnja) lingvistike – smjer hrvatski jezik. Magistrirao je 1977. godine („magistar iz područja lingvistike s osobitim obzirom na hrvatski jezik“), a doktorirao je 1986. godine („Valentnost glagola u suvremenom hrvatskom književnom jeziku“), postavši „doktor društveno-humanističkih znanosti iz područja filologije“. Od 1973. godine asistent je, od 1978. godine znanstveni asistent, od 1987. godine docent, od 1992. godine izvanredni profesor, a od 1998. godine redoviti profesor na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik (Katedri za hrvatski standardni jezik). U trajno zvanje redovitog profesora izabran je 17. prosinca 2002. godine. Umirovljen je 2017. godine. Od 10. svibnja 2018. godine redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Predstojnik Katedre bio je od 1992. do 2006. godine, a pročelnik Odsjeka za kroatistiku od 1996. do 1998. godine. Bio je ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2001.2002.).[2] Dne 17. prosinca 2002. godine izabran je u „trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora u humanističkom znanstveno-nastavnom području; znanstveno polje: jezikoslovlje“.

Član je Međunarodnog povjerenstva za slavenske književne/standardne jezike od 1995. godine. Predsjednik je Hrvatskoga slavističkog odbora od 2004. godine.

Gostujući je profesor na sveučilištima u Mostaru, Pečuhu, Sambotelu, Kölnu i Skoplju te gost predavač na sveučilištima u Sosnowiecu, Varšavi, Ljubljani, Poznanju, Budimpešti. Gost lektor na Sveučilištu u Kölnu akademske godine 1977./78. i 1978./79., gost docent na istom sveučilištu akademske godine 1986./87. i 1987./88. Gost profesor na Visokoj pedagoškoj školi D. Berzsenyija u Sambotelu (ljetni semestar 1996.), na Sveučilištu u Mostaru (od 1995. do 2003.) i na Sveučilištu u Pečuhu (ljetni semestar 2004.). Gost predavač na sveučilištima u Budimpešti, Katowicama, Ljubljani, Poznanju, Varšavi i Skopju.

Sudionik međunarodnih slavističkih kongresa u Bratislavi (1993.), Krakowu (1998.), Ljubljani (2003.) i u Ohridu (2008.). Sudionik hrvatskih slavističkih kongresa u Puli (1995.), Osijeku (1998.), Zadru (2002.) i Varaždinu (2006.).

Član Međunarodne komisije za slavenske književne / standardne jezike (od 1995.) i Međunarodnoga slavističkoga komiteta (od 2008.).

Bio je član Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika od 2009. godine,[3] stručnog tijela Republike Hrvatske za skrb o hrvatskom standardnom jeziku, do raspuštanja Vijeća kojega je obaviješću bez objašnjenja 8. svibnja 2012. godine raspustio tadašnji ministar Željko Jovanović.[4]

Autor je Srpsko-hrvatskoga objasnidbenog rječnika izdanog 2015. godine u izdanju Matice hrvatske.[5]

Imenovan je voditeljem Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u mandatnom razdoblju od 4 godine počevši od 1. studenoga 2018. godine.

Do svoje smrti bio je članom Upravnoga vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Preminuo je u Zaprešiću, 19. veljače 2019. godine, u 72. godini života. Njegovi posmrtni ostatci pokopani su na groblju kraj Zaprešića.

Djela

uredi

Knjige

uredi
 • Ljudevit Jonke, (monografija), Zagreb, 1990.
 • Filološki portreti, Zaprešić, 1993.
 • Hrvatski jezik u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Zagreb, 1993.
 • Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnog jezika, Zagreb, 1997.
 • Jezikoslovni razgovori (Desetljeće ugodnih i uglavnom uzaludnih prigovaranja o hrvatskome jeziku i u vezi s njim), Vinkovci, 2000.
 • Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti, (s Antom Selakom), Zagreb, 2001.
 • Nekoć i nedavno (Odabrane teme iz leksikologije i novije povijesti hrvatskoga standardnog jezika), Rijeka, 2002.
 • Piščev izbor, Zagreb, 2003.
 • Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnog jezika (II. proš. izd., Hrvatska sveučilišna naklada), Zagreb, 2004.
 • Hrvatski kao povijesni jezik, Zaprešić, 2006.
 • Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Zagreb, 2008.
 • Devet iločkih priopćenja i jedno warszawsko, Ilok, 2010.
 • Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske (1918.-1941.), Zagreb, 2012.
 • Hrvatski jezik u stoljeću velikih promjena (Od Joakima Stullija do pobjede vukovaca), Zaprešić, 2014.
 • Srpsko - hrvatski objasnidbeni rječnik, Zagreb, 2015. (dotisak I. izdanja: Zagreb, 2016.)
 • Kroatistički portreti i za(o)kreti, Zagreb, 2019.
 • Hrvatska leksikografija (Od početaka do kraja XX. stoljeća), Zagreb, 2019.
 • Jezik i stil pripovjedne proze Ive Kozarčanina (prir. Ivan Marković), Zagreb, 2020.

Udžbenici

uredi
 • Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika, (udžbenik za 4. razred gimnazije), Zagreb, 1995.
 • Hrvatski jezik 4, (udžbenik za 4. razred gimnazije), Zagreb, 1998., 2000., 2002., 2003., 2004., 2008.

Recenzije, osvrti i prikazi

uredi

Nagrade

uredi
 • Dobitnik je godišnje nagrade Filozofskoga fakulteta u Zagrebu za autorsku knjigu Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u NDH (2009.)
 • Dobitnik je dviju nagrada za životno djelo. Prvu je dobio 2014. godine u Vinkovcima, a drugu 2018. godine u Zaprešiću.
 • Dobitnik je nagrade "Judita" 2020. godine (postumno) za najuspješniju znanstvenu knjigu za knjigu Hrvatska leksikografija: od početaka do kraja XX. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb, 2019. Nagradu je dodijelilo Društvo hrvatskih književnika.
 • Dobitnik je Nagrade Grada Zagreba (2021. godine - postumno) kao član radne skupine i projektnog tima znanstveno-istraživačkog i izdavačkog projekta "Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća" na kojemu je radio kao urednik.

Izvori

uredi

Vanjske poveznice

uredi