Mate Hraste (Brusje na Hvaru, 25. siječnja 1897.Zagreb, 29. studenoga 1970.), bio je hrvatski jezikoslovac, sveučilišni profesor i akademik HAZU.

Životopis uredi

Mate Hraste rođen je u Brusju na Hvaru, 1897. godine. Pohađao je gimnaziju u Splitu i Dubrovnik, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1923. godine skupinu za hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti. Posvetio se proučavanju hrvatskih narječja (prvenstveno čakavskog) i povijesti jezika. Godine 1938. u Beogradu postao je doktor jezikoslovlja analizom govora žitelja otoka Brača. Radio je kao srednjoškolski profesor u Srijemskoj Mitrovici, Sisku i Petrinji. Godine 1946. postao je docent na Katedri za hrvatski ili srpski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1955. godine do umirovljenja 1965. godine redoviti je profesor na toj katedri. Akademik JAZU (danas HAZU) od 1961. godine.

Djela uredi

Nepotpun popis:

Nagrade uredi

  • Godine 1970. dobio je nagradu "Božidar Adžija" za životno djelo.

Izvori uredi

  1. Knjige - Rasprave i članci, matica.hr, pristupljeno 9. ožujka 2019.