Mezoproterozoik

Mezoproterozoik je geološka era koja se odvijala prije 1.6 i 1 milijarde godina.
Glavni događaj ove ere je bio formiranje superkontinenta Rodinija, raspad superkontinenta Kolumbija i razvoj seksualne reprodukcije među tadašnjim organizmima.

Proterozoik
Paleoproterozoik Mezoproterozoik Neoproterozoik
Siderij Racij Orosirij Staterij Kalimij Ektazij Stenij Tonij Kriogenij Ediakarij
Prekambrij  
(Hadij) Arhaik Proterozoik Fanerozoik