Michael D. Fried

Michael David Fried američki matematičar

ŽivotopisUredi

Michael David Fried, američki matematičar, najprije je diplomirao električno inženjerstvo i tri godine radio na programima leta na Mjesec i razvoja nuklearnih podmornica. Matematiku je doktorirao 1967. na Sveučilištu Michigan. Predavao je na više sveučilišta, od toga 26 godina na Sveučilištu u Kaliforniji, Irvine, odakle je, kao redoviti profesor otišao u mirovinu 2003. godine. Nakon umirovljenja živi u Montani. Od 2013. istaknuti je član Američkog matematičkog društva (Fellows of the AMS).

Znanstveni radUredi

Friedov matematički interes u području je aritmetičke geometrije i inverznog Galoisova problema. Pristupom koji je kombinacija metode Galoisove teorije, teorije Riemannovih ploha, algebarskih krivulja i njihovih prostora modula, modularnih krivulja, teorije grupa i njihovih reprezentacija, riješio je neke neriješene probleme ili postavio temelje za njihovo rješavanje. Svoj matematički život detaljno je opisao na osobnoj web stranici gdje je članke podijelio u četiri skupine.

U prvoj prevladavaju članci u kojima je uveo metodu rješavanja diofantskih problema zasnovanu na Lemi o ciklusima grananja i Hurwitzovim prostorima,[1][2][3][4] a u drugoj je glavna tema Hilbertov teorem o ireducibilnosti.[5] Te su dvije skupine pod zajedničkim naslovom Aritmetički natkrivači; Regularni inverzni Galoisov problem .

Treću skupinu čine članci o diofantskim problemima nad konačnim poljima, posebice rješenja Schurova i Davenportova problema[6][7] .[8][9].[10]

U četvrtoj su skupini radovi o modularnim tornjevima (tornjevi Hurwitzovih prostora koje je uveo Fried, a koji poopćuju tornjeve modularnih krivulja).[11][12][13][14] Sintezu i presjek svog matematičkog rada iznio je u.[15]

Friedovi radovi često imaju i šire kulturološko značenje. Na primjer, u članku What Gauss told Riemann about Abel's Theorem (Što je Gauss rekao Riemannu o Abelovu teoremu)[16] pokušava znanstveno rekonstruirati vezu trojice vodećih matematičara 19. stoljeća Gaussa, Abela i Riemanna.

Stručni radUredi

Fried je suator vrlo utjecajne monografije Field Arithmetic koja je doživjela nekoliko izdanja.[17] Bio je organizator više važnih konferencija, urednik monografija i časopisa, između ostaloga i član uredništva jednog od vodećih matematičkih časopisa Bulletin of the American Mathematical Society.[18]

IzvoriUredi

 1. M. Fried, Galois groups and complex multiplication, Trans. Amer. Math. Soc. 235 (1978), 141–163, ISSN: 1088-6850(online) ISSN: 0002-9947(print)
 2. M.D. Fried and H. Völklein, The inverse Galois problem and rational points on moduli spaces, Math. Annalen 290 (1991), 771–800, ISSN: 0025-5831 (Print) 1432-1807 (Online)
 3. M.D. Fried and H.Völklein, The embedding problem over an Hilbertian-PAC field, Annals of Math 135 (1992), 469–481, ISSN: 0003-486X
 4. Michael D. Fried, Alternating groups and moduli space lifting Invariants, Israel J. Math. 179 (2010) 57–125 (DOI 10.1007/s11856-010-0073-2)
 5. Michael Fried, On Hilbert's irreducibility theorem, Journal of Number Theory 6 (1974), 211–232, ISSN 0022-314X
 6. M. Fried, On a Conjecture of Schur, Michigan Math. J. Vol. 17, Issue 1 (1970), 41–55, ISSN: 0026-2285 (print), 1945-2365 (electronic)
 7. Michael Fried, The field of definition of function fields and a problem in the reducibility of polynomials in two variables, Illinois Journal of Math. 17, (1973), 128–146,(ISSN 0019-2082)
 8. M. Fried and G. Sacerdote, Solving diophantine problems over all residue classes of a number fields and all finite fields, Annals of Mathematics, Second Series, Vol. 104, No. 2 (Sep., 1976), pp. 203-233, DOI: 10.2307/1971045
 9. R. Guralnick, P. Müller and J. Saxl, The rational function analogue of a question of Schur and exceptionality of permutations representations, Memoirs of the AMS 162 773 (2003), ISBN 0065-9266 nevaljani ISBN
 10. Michael D. Fried, The place of exceptional covers among all diophantine relations, Finite fields and their applications, Vol. 11 Issue 3, August 2005, Pages 367–433, doi:10.1016/j.ffa.2005.06.005
 11. Michael D. Fried, Introduction to Modular Towers: Generalizing dihedral group–modular curve connections, Recent Developments in the Inverse Galois Problem, Cont. Math., Proceedings of AMS-NSF Summer Conference 1994, Seattle 186 (1995), 111–171, ISBN 978-0-8218-0299-1 (print), ISBN 978-0-8218-7777-7 (electronic)
 12. Michael D. Fried and Yaacov Kopeliovich, Applying Modular Towers to the Inverse Galois Problem, Geometric Galois Actions II Dessins d'Enfants, Mapping Class Groups and Moduli, London Mathematical Society Lecture Note series 243, (1997) 172–197, ISBN 978-0-521-59641-1
 13. Paul Bailey and Michael D. Fried, Hurwitz monodromy, spin separation and higher levels of a Modular Tower, Arithmetic fundamental groups and noncommutative algebra, PSPUM vol. 70 of AMS (2002), 79–220, ISBN 978-0-8218-2036-0 (Print), ISBN 978-0-8218-9375-3 (electronic)
 14. Michael D. Fried, The Main Conjecture of Modular Towers and its higher rank generalization, in Groupes de Galois arithmétique et différentiels (Luminy 2004; eds. D. Bertrand and P. Debes), Sem. et Congres, Vol. 13 (2006), 165-233, ISBN 978-2-85629-222-8:
 15. M. D. Fried, Variables separated equations: Strikingly different roles for the Branch Cycle Lemma and the Finite Simple Group Classification, Science China Mathematics, vol. 55, 1–72, ISSN: 1674-7283 (print version) ISSN: 1869-1862 (electronic version)
 16. http://www.math.uci.edu/~mfried/paplist-cov/Wh-Gauss-Tld-Riem-ab-Abel.pdf
 17. M. Fried, M. Jarden, Field Arithmetic, Springer 2008, Third edition, ISBN 978-3-540-77269-9, eISBN 978-3-540-77270-5; DOI 10.1007/978-3-540-77270-5
 18. http://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/bull/editorial_history_bull

Vanjske povezniceUredi