Mihovil Abramić

Mihovil Abramić (Pula, 12. svibnja 1884.Split, 8. svibnja 1962.), hrvatski arheolog.

Studirao je arheologiju i povijest starog vijeka u Beču, a radio je u Arheološkom institutu u Beču i kao ravnatelj Arheološkog muzeja u Akvileji, te poslije Prvog svjetskog rata u splitskom Arheološkom muzeju.

Bavio se antičkom arheologijom i epigrafikom, proučavao pitanje grčke kolonizacije na Jadranu, ilirsku kulturu i rimsko doba. Vodio je razna arheološka iskapanja, uglavnom u Dalmaciji, te uređivao Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku.

Bibliografiju njegovih radova je sastavio Mirko Cecić.[1]

IzvoriUredi

  1. Emerico Ceci, "Ricordo di Mihovil Abramić", u Rivista di archeologia cristiana, 39 (1963), str. 169.-171.