Miješanje boja

Dva su osnovna načina miješanja boja: aditivno i suptraktivno. U oba slučaja postoje primarne i sekundarne boje, koje su ovisne o načinu miješanja boja.

Aditivno miješanje bojaUredi

   
Princip aditivnog miješanja boja
Princip suptraktivnog miješanja boja

Aditivno miješanje boja temelji se na zbrajanju svjetloća pojedinih boja. Osnova je za stvaranje slike kod televizora u boji i računalnih monitora. Početci fotografije u boji su se zasnivali na aditivnom miješanju boja. Osnovne boje aditivnog miješanja boja su plava, zelena i crvena. Percepcija stvaranja nove boje nastaje zbrajanjem primarnih boja. Aditivnim se miješanjem dviju osnovnih boja dobiva osnovna boja suptraktivnog načina miješanja boja, a miješanjem sve tri osnovne boje ovoga načina dobiva se bijela boja.

Suptraktivno miješanje bojaUredi

Za razliku od aditivnog, suptraktivno miješanje boja podrazumijeva stvaranje percepcije boje oduzimanjem jednog dijela spektra. To se može postići apsorpcijom u filtru ili miješanjem obojenih pigmenata. Današnja fotografija i tiskarstvo koriste ovaj model miješanja boja. Osnovne boje suptraktivnog miješanja boja su cijan, žuta i purpurna. Suptraktivnim miješanjem dviju osnovnih boja dobiva se osnovna boja aditivnog načina miješanja boja, a miješanjem sve tri osnovne boje dobiva se crna boja. Iako se miješanjem osnovnih boja teoretski dobije crna boja, u tiskarstvu se kao zasebna (četvrta) boja koristi crna, a u svrhu bolje reprodukcije tamnih tonova.

Vanjske povezniceUredi