Mikrologistika

Logistika
Volvo FH12-Meulman (NL)-2004.jpg

Podjela
Makrologistika
Mikrologistika

Logistički sustavi
Megalogistika
Globalna logistika
Metalogistika
Interlogistika
Intralogistika
Servisna logistika
Informacijska logistika
Management logistika
Logistika održivog razvoja

Poslovna logistika
Logistika nabave
Logistika proizvodnje
Logistika prodaje i distribucije

Logističke aktivnosti
Izvršavanje narudžbi
Upravljanje zalihama
Skladištenje
Pakiranje
Transport

Mikrologistika se može promatrati kao jedna od poslovnih funkcija unutar poduzeća. Mikrologistika se odnosi na fenomene kojima se žele ostvariti ciljevi poduzeća. U tom smislu svrha, ciljevi i zadaci mikrologistike proizlaze iz svrhe, ciljeva i zadataka poduzeća.

Svrha mikrologistikeUredi

 • optimalno opskrbljivanje poslovnog sustava predmetima rada, energijom i informacijama.
 • optimalno opskrbljivanje korisnika proizvodima u željenoj količini, kvaliteti, vremenu i mjestu.
 • stalno usavršavanje protoka dobara i informacija kroz sustav tako da se koordinacijom eliminiraju težnje za ostvarivanjem vlastitih parcijalnih ciljeva pojedinih podsustava i da se osigura optimalno postizanje ciljeva sustava kao cjeline.

Ciljevi mikrologistikeUredi

 1. Osnovni ciljevi
 2. Specifični ciljevi
  • snižavanje troškova logističkih procesa
  • poboljšanje kvalitete logističkih procesa
  • pružanje dodatnih usluga korisnicima
  • zaštita okoline

Svladavanje prostoraUredi

Svladavanje prostora u logističkim procesima neizbježna je aktivnost koja će utjecati na poslovanje određenog gospodarskog subjekta.

Načela kod svladavanja prostora :

 1. skratiti putove skladištenja, unutarnjeg transporta i manipulacije
 2. skratiti putove između strojeva u procesu proizvodnje
 3. kod manipulacije treba izbjegavati višestruki prekrcaj i križanje putova materijala
 4. korištenje treće dimenzije u slaganju i manipuliranju tereta

Kad se govori o svladavanju prostora važno je uzeti u obzir raspored gospodarskih objekata. Čimbenici koji utječu na raspored gospodarskih objekata jesu :

 • troškovi prijevoza
 • troškovi zaliha i skladištenja
 • drugi čimbenici poput političkih, ekonomskih i socijalnih

Svladavanje vremenaUredi

Iako je vrijeme filozofija gledano jednokratna kategorija koju nije moguće nadomjestiti, u ovom kontekstu se želi govoriti o što većem iskorištenju vremena (tzv. vremenska svijest). Važno je napomenuti da se vrijeme ne odnosi samo na brzinu prijevoznih sredstava nego je potrebno uzeti u obzir i vrijeme zaliha i vrijeme manipulacije teretom.

Na svladavanje vremena prvenstveno utječe brzina prijevoznih sredstava, ali i organizacija prijevoza. Pri tome je važno razlikovati brzinu vožnje (efektivna brzina kretanja prijevoznog sredstva) od komercijalne (putne) brzine (ukupna brzina koja uzima u obzir vrijeme u kretanju i mirovanju).

Protuslovlje vremena u logistici → smanjenje vremena u logistici donosi uštede u poslovanju s aspekta smanjenja vremena vezivanja kapitala, ali prekomjerno skraćivanje vremena uzrokuje povećane troškove (npr. goriva) koji mogu biti veći od ušteda.

Zadaci mikrologistikeUredi

Mentalna mapaUredi

 
Mentalna mapa : Mikrologistika