Otvori glavni izbornik

Ministarstvo financija Republike Hrvatske

Ministarstvo financija je središnje tijelo državne up­ra­ve u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske
Osnovni podaci
Ustanovljeno 1990.
Nadležnost financijski poslovi
Sjedište Zagreb
Ministar Zdravko Marić
Mrežne stranice
www.mfin.hr
Sjedište Ministarstva financija u Zagrebu
Sjedište Ministarstva financija u Zagrebu

DjelokrugUredi

Ministarstvo financija obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje ekonomske i fiskalne politike i izradu konsolidiranog proračuna države;
 • izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna;
 • konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • izvršavanje državnog proračuna;
 • planiranje likvidnosti državnog proračuna;
 • upravljanje financijskim tijekovima;
 • proračunski nadzor;
 • razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja, vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna države i proračuna Republike Hrvatske;
 • upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, registrira neposredne i uvjetne obveze po javnom dugu, ugovara kreditna zaduženja i provodi postupak izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu sukladno utvrđenom računu financiranja državnog proračuna, upravlja portfeljem javnog duga;
 • pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlazi iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i poslovnim bankama;
 • operativne poslove u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama;
 • prikupljanje i obradu podataka o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda; vođenje registra koncesija;
 • razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija;
 • davanje prijedloga i mjera za unapređenje sustava koncesija;
 • nadzor nad provedbom zakona o koncesijama;
 • sudjeluje u procedurama i analizira prijedloge različitih koncesijskih i modela javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja na prijedloge ugovora o javno-privatnom partnerstvu s osnove proračunskih rizika, ocjene projekata i procjenu rizika u području javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva i u skladu s procedurama izrade i realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja za poboljšanje i unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva;
 • praćenje poslovanja društava od posebnoga državnog interesa;
 • izradu analiza u postupcima restrukturiranja poduzeća;
 • praćenje i analizu državnih potpora, unapređenje sustava projiciranja i intenziteta dodjele državnih potpora;
 • izradu analiza i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava, predlaganje i provođenje mjera za unapređenje sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnih sustava i sustava nadzora financijskih institucija, nadzor financijskih institucija sukladno zakonskim ovlastima;
 • porezni sustav i poreznu politiku, carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda,
 • deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanja igara na sreću i nagradnih igara;
 • poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma;
 • izgradnju i održavanje graničnih prijelaza.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u jav­nom sektoru, na državnoj i lokalnim razinama. Ministarstvo obavlja poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice u Republici Hrvatskoj.

MinistriUredi

PovezniceUredi

Vanjske povezniceUredi