Otvori glavni izbornik

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

Ministarstvo pravosuđa je središnje tijelo državne up­ra­ve u Republici Hrvatskoj koje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: područje građanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te *stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i djelatnika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu;

  • sudske i javnobilježničke pristojbe;
  • međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći;
  • izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste;
  • informatizaciju pravosuđa.

Ministarstvo vrši nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

  • pravo vlasništva;
  • imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; *imovinskopravne poslove glede građevinskoga, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave;
Prosvjed protiv korupcije, ispred ulaza u Ministarstvo pravosuđa, 5. travnja 2017.
  • imovinu stranih državljana,
  • poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave, te poslove koji se odnose na sukcesiju imovine, prava i obveza bivše SFRJ.

MinistriUredi

PovezniceUredi

Vanjske povezniceUredi