Ministarstvo uprave Republike Hrvatske

Ministarstvo uprave (u razdoblju od 2003. do 2009. Središnji državni ured za upravu) je središnje tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj koje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

Ministarstvo obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom, kao i poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugom središnjem tijelu državne uprave.

Na čelu Ministarstva trenutno se nalazi ministar Ivan Malenica.

Ministarstvo se u sastavu petnaeste Vlade Republike Hrvatske spojilo u Ministarstvo pravosuđa

Vanjske poveznice

uredi