Mladen Stahuljak

Mladen Stahuljak (Zadar, 15. ožujka 1914. - Hamburg, 8. ožujka 1996.), hrvatski skladatelj i dirigent.

Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, diplomirao je orgulje i kompoziciju, a usavršavao se u Leipzigu. Bio je zborski dirigent (Oratorijski zbor crkve Sv. Marka), orguljaš, profesor na glazbenim školama, operni dirigent i urednik na radiju (Sarajevo).

DjelaUredi

  • "Dalmatinski gudački kvarteti",
  • "Sonata za violočelo i klavir",
  • "Pet ženskih vokalnih kvarteta",
  • "Šleske pjesme",
  • "Matoševi soneti".