Otvori glavni izbornik

Mletačka naredba o carini na dalmatinski izvoz

16. kolovoza 1422. odlukom mletačkog Senata, donesena je Naredba kojom se uvodi carina za svu robu koja se izvozi iz Dalmacije, a ne ide u Mletke

Ova Naredba je praktično ugušila izvozničku trgovinu u Dalmaciji.

Navedenom naredbom su svi dalmatinski trgovci, osim tamošnje carine, morali platiti i tu novu, posebnu carinu, za uopće smjeti izvoziti.

Ova odluka je izazvala veliki otpor u dalmatinskim gradovima, pa ju je mletački Senat brzo povukao.