Model podataka, skup međusobno povezanih podataka. Povezani podatci objekte, veze i atribute realnog sustava. Predstavlja skup podataka koji se modelom prikazuju s motrišta stukture, ograničenja i operatora, koji su tri sastavna dijela modela podataka.[1]:8 Model podataka je shematski prikaz međusobnih tipova veza i odnosa svih datoteka (tablica) koji su u relacijskoj podatkovnoj bazi i sastavnicom je projektne dokumentacije.:7 Model podataka stvara se modeliranjem.

Dijelovi

uredi

Struktura modela podataka je skup objekata i veza. Predstavlja statička svojstva realnog sustava i podatke tako što ih razvrstava u vrste objekata i tipove veza među vrstama objekata, skupa s relevantnim svojstvima vrste objekata. :9

Ograničenje modela podatka su strukturni koncepti modela. Predstavljaju statička svojstva realnog sustava. Omogućuju dalje predstaviti podatke razdvajajući dopuštena od zabranjenih stanja skupa podataka preko dopuštenih podataka u okviru jedne vrste objekta i dopuštenih povezivanja među vrstama objekata. :9

Operatori su skup koncepata. Za razliku od strukture i ograničenja koji se odnose na statička svojstva, operatori omogućuju predstaviti dinamičke osobine skupa podataka te da se stanje podataka u podatkovnoj bazi mijenja u skladu s promjenom stanja u realnom sustavu.:9

Primjena

uredi

Modeli se primjenjuju radi:

Izvori

uredi
  1. Nasciturus.com Skriptarnica / Baze podataka / pristupljeno 10. siječnja 2020.